Nyinsikt Nyinsikt

enneagram

Enneagrammet och personlig utveckling (1)

Har du svårt att hantera konflikter och motgångar? I en tidigare artikel skrev jag om hur personlighetstester kan för­bättra din självkännedom och din förmåga att hantera svårigheter.

Nu är det dags för tre artiklar om enneagrammet. Det är ytterligare ett verktyg för personlighetsanalyser som jag tror kan intressera dig om du vill fördjupa dig i ämnet och är intresserad av samtalsterapi.

Varför grupphandledning?

Motiverad personal som aktivt bidrar med sin kunskap och kreativitet är företagets viktigaste resurs. Grupphandledning är ett effektivt sätt att bidra till den utvecklingen. Den ska därför inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Med den här artikeln hoppas jag kunna motivera dig att satsa på utveckling för dina medarbetare och därmed i företagets framtid.