Nyinsikt Nyinsikt

Feedbackspelet

Varför grupphandledning?

Motiverad personal som aktivt bidrar med sin kunskap och kreativitet är företagets viktigaste resurs. Grupphandledning är ett effektivt sätt att bidra till den utvecklingen. Den ska därför inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Med den här artikeln hoppas jag kunna motivera dig att satsa på utveckling för dina medarbetare och därmed i företagets framtid.

Handledning – ett stöd för arbetsgrupper

I en tidigare artikel, handledning-en investering för framtiden. beskriver jag hur alla medarbetares unika kompetens kan lyftas fram med hjälp av handledning. Där redogör jag bl.a för två väl beprövade metoder som på ett delvis ”lekfullt” sätt hjälper varje enskild deltagare att utvecklas i sin yrkesroll. I den här artikeln går jag vidare till hur samarbetet i arbetsgruppen kan stärkas.

Handledning-utvecklas med feedback

Jag har tidigare berättat om vikten av att i yrkesrelaterad handledning arbeta med gruppdeltagarnas motivation. Genom att utforska och stärka de anställdes inre motivation och dela den med andra i handledning skapas förutsättningar för en mer harmonisk och effektiv arbetsplats. Ett exempel på att arbeta med motivation i handledning” är att ta del av ”motivationspelet” , ett lekfullt spel för individer och grupper.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.