Nyinsikt Nyinsikt

Gestaltterapi

Handledning och coaching ur ett gestalterapeutiskt perspektiv

Dags att presentera en ny bok, Denna bok ”Gestaltperspektiv på handledning och coaching” är en antologi innehållande sex korta uppsatser skrivna av erfarna organisationskonsulter och gestaltterapeuteter utbildade på Gestaltakademin. Tillsammans täcker de ett antal arbetsområden inom näringslivet, offentliga sektorn och utbildning.