Nyinsikt Nyinsikt

Gestaltterapi

Hur arbetar en samtalsterapeut i psykosyntes?

Som samtalsterapeut i Stockholm får jag ibland frågan om hur min behandlingsmetod, psykosyntesterapi, skiljer sig från andra terapiformer. Det första jag brukar säga är att vi brukar lyfta fram det friska snarare än det sjuka när en klients berättar om sina problem. Att söka en terapeut betyder inte nödvändigtvis att man är sjuk utan att man kanske ”bara” behöver ett bollblank för att på ett djupare sätt förstå och hantera sina problem. 

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.