Nyinsikt Nyinsikt

Gestaltterapi

Hur arbetar en samtalsterapeut i psykosyntes?

Som samtalsterapeut i Stockholm får jag ibland frågan om hur min behandlingsmetod, psykosyntesterapi, skiljer sig från andra terapiformer. Det första jag brukar säga är att vi brukar lyfta fram det friska snarare än det sjuka när en klients berättar om sina problem. Att söka en terapeut betyder inte nödvändigtvis att man är sjuk utan att man kanske ”bara” behöver ett bollblank för att på ett djupare sätt förstå och hantera sina problem. 

Voice Dialogue: En bra samtalsterapi-metod

Voice Dialogue är en form av samtalsterapi som är baserad på en holistisk grund. Som en metod hjälper den oss att utveckla medvetandet när vi känner behov av förändring men där vi saknar riktning, t.ex. vid skilsmässa och arbetslöshet. Voice Dialogue utvecklades i USA av terapeuterna Hal och Sidra Stone. Kurser och seminarier om Voice Dialogue brukar ges för samtalsterapeuter och andra intresserade i Stockholm och på andra håll.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.