Nyinsikt Nyinsikt

Gestaltterapi

Verktyg för en mer framgångsrik terapi

Har du försökt att bilda dig en uppfattning om vilken typ av terapi som passar dig bäst? De flesta som kommer i kontakt med terapi via sjukvården är oftast hänvisade till KBT  (kognitiv beteendeterapi) och psykodynamisk terapi. Men utbudet är betydligt större än så. Under senare tid har ett stort antal nya terapier börjat bli allt mer populära.

Handledning och coaching ur ett gestalterapeutiskt perspektiv

Dags att presentera en ny bok, Denna bok ”Gestaltperspektiv på handledning och coaching” är en antologi innehållande sex korta uppsatser skrivna av erfarna organisationskonsulter och gestaltterapeuteter utbildade på Gestaltakademin. Tillsammans täcker de ett antal arbetsområden inom näringslivet, offentliga sektorn och utbildning.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.