Nyinsikt Nyinsikt

mindfulness

Bok: ”Full Catastrophe Living” Jon Kabat-Zinn

Mindfulness eller ”medveten närvaro” som det brukar kallas på svenska är en metod och förhållningssätt som allt mer används i olika terapeutiska sammanhang. Inte minst i Stockholm är det många samtalsterapeuter som använder sig av denna metod  i sin terapiverksamhet. En stor fördel med Mindfulness är att patienten/klienten själv kan praktisera ” medveten närvaro”  i sin vardag, efter lite stödinsatser från terapeut eller mindfulnesslärare.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.