Nyinsikt Nyinsikt

mindfulness

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness, en träningform i  ”medveten närvaro” har blivit ett allt viktigare inslag i en samtalsterapeuts verktygslåda. En förklaring till det är att Socialstyrelsen sedan en tid tillbaka har börjat rekommendera metoden.

Det skedde  i samband med att de uppdaterade de nya nationella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom. Vid behov lär jag ut mindfulness till mina klienter.

Bok: ”Full Catastrophe Living” Jon Kabat-Zinn

Mindfulness eller ”medveten närvaro” som det brukar kallas på svenska är en metod och förhållningssätt som allt mer används i olika terapeutiska sammanhang. Inte minst i Stockholm är det många samtalsterapeuter som använder sig av denna metod  i sin terapiverksamhet. En stor fördel med Mindfulness är att patienten/klienten själv kan praktisera ” medveten närvaro”  i sin vardag, efter lite stödinsatser från terapeut eller mindfulnesslärare.