Nyinsikt Nyinsikt

motivationspelet

Handledning: Motivation som drivkraft

För er som är bekanta med grupphandledning vet säkert att det primära syftet med handledning är att ge deltagarna  bättre förutsättningar till att utvecklas inom sina respektive yrken.

Grupphandledning är en form av kompetensutveckling där deltagarna bl.a kan få diskutera nya ideér, nya metoder och teorier m.m. Det kan också vara en möjlighet för deltagarna att tillsammans reflektera och diskutera kring den egna personliga yrkesrollen. Denna artikel handlar om det senare.