Nyinsikt Nyinsikt

NVC

Varför grupphandledning?

Motiverad personal som aktivt bidrar med sin kunskap och kreativitet är företagets viktigaste resurs. Grupphandledning är ett effektivt sätt att bidra till den utvecklingen. Den ska därför inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Med den här artikeln hoppas jag kunna motivera dig att satsa på utveckling för dina medarbetare och därmed i företagets framtid.

Handledning – ett stöd för arbetsgrupper

I en tidigare artikel, handledning-en investering för framtiden. beskriver jag hur alla medarbetares unika kompetens kan lyftas fram med hjälp av handledning. Där redogör jag bl.a för två väl beprövade metoder som på ett delvis ”lekfullt” sätt hjälper varje enskild deltagare att utvecklas i sin yrkesroll. I den här artikeln går jag vidare till hur samarbetet i arbetsgruppen kan stärkas. Även har använder jag  mig av två verktyg där syftet är att gruppens samlade potentialen lyfts fram för att på så sätt stärka gruppkänslan. Det är verktyg som kan förbättra arbetsgruppens resultat och samtidigt bidra till ökad trivsel på arbetsplatsen.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.