Nyinsikt Nyinsikt

personlig utveckling

Parterapeuten Gottmans gyllene regler.Del 3

Jag har i två tidigare artiklar (del 1: ”Familjerådgivning och parterapi a la Gottman” och del 2: ”Gottmans regler i parterapi”) berättat om fem av Gottmans sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”. I denna avslutande artikel kommer jag att presentera den sjätte och den avslutande sjunde regeln. Den sjätte är sannolikt den svåraste att praktisera medan den sjunde är den regel som kanske kräver mest uthållighet eftersom det är en regel som ett par bör hålla levande under hela sin relation.

Abraham Maslow och behovshierarkin

När man går i samtalsterapi brukar ett viktigt samtalsämne vara att diskutera klientens behov. Om vi upplever att våra behov är tillgodosedda mår vi i regel bra medan icke tillgodosedda behov ofta innebär att vi mår mindre bra.  Ett problem som många klienter har är att de inte riktigt är medvetna om sina behov. För samtalsterapeuten blir det då en utmaning att hjälpa klienten att identifiera sina mer eller mindre medvetna behov.

Terapeuten Carl Jung: Det kollektiva undermedvetna

Jag fortsätter på min serie av psykologins pionjärer. Han var en nära kollega med Sigmund Freud men bröt med honom av en mängd skäl. Även om Jung ansåg sig vara en vetenskapsman så hämtade han också inspiration från olika religioner och mystiska filosofier. För det har han blivit hårt kritiserad men samtidigt har hans idéer om det kollektiva undermedvetna, arketyper och den introverta och extroverta människan fått ett stort genomslag bland många samtalsterapeuter och parterapeuter.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.