Nyinsikt Nyinsikt

personlig utveckling

Enneagrammet och personlig utveckling (1)

Har du svårt att hantera konflikter och motgångar? I en tidigare artikel skrev jag om hur personlighetstester kan för­bättra din självkännedom och din förmåga att hantera svårigheter.

Nu är det dags för tre artiklar om enneagrammet. Det är ytterligare ett verktyg för personlighetsanalyser som jag tror kan intressera dig om du vill fördjupa dig i ämnet och är intresserad av samtalsterapi.