Nyinsikt Nyinsikt

psykodynamisk terapi

Att välja samtalsterapi och terapeut

Har du någon gång varit ute på nätet och sökt efter en samtalsterapeut ? De flesta som letar efter en terapeut tycker nog inte att det är helt lätt att välja rätt. Speciellt inte om man saknar kunskap och erfarenhet om terapi. Det blir inte nödvändigtvis lättare när man börjar ringa runt för att ställa frågor.   Om man slumpmässigt skulle kontakta ett antal samtalsterapeuter och fråga om de kan hjälpa till med något som inte direkt kräver psykiatrisk vård så svarar nog de flesta Ja på frågan. Om man sedan frågar om ”hur det går till i samtalsterapi”  så kommer man nog  få en mängd olika svar. I denna artikel tänkar jag ta upp en del saker som jag tycker man bör tänka på när man väljer terapeut.

Vilken samtalsterapimetod är bäst ?

Då och då blossar det upp en debatt mellan olika terapiskolor om vad som kan definieras som god terapeutisk behandling. Min uppfattning är att denna debatt i grund och botten är positiv och t.o.m. nödvändig. Utan en kritisk granskning och ett ifrågasättande sker helt enkelt ingen utveckling. Den moderna psykologiska vetenskapens utveckling är ett bra exempel på det. Enligt den mycket respekterade terapeuten Abraham Maslowi är vi nu inne på den fjärde vågen psykologi/terapi  (en modell som han utvecklade redan på 50-talet). Efter den 1:a vågen: Behaviorism kom 2:e vågen med psykoanalysen och Freud. Trots stort erkännande av Freuds arbete utvecklades psykologin med 3:e vågen: Humanistisk-Existentiell psykologi och den  4:e vågen: Transpersonell psykologi.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.