Nyinsikt Nyinsikt

psykodynamisk terapi

Vilken samtalsterapi är bäst ?

Då och då blossar det upp en debatt mellan olika terapiskolor om vad som kan definieras som god terapeutisk behandling. Min uppfattning är att denna debatt är nödvändig. Utan en kritisk granskning sker helt enkelt ingen utveckling. I denna artikel kommer jag att skriva om debatten mellan KBT och den psykodynamisk terapin. Jag avslutar med några reflektioner om konflikten mellan den traditionella och den komplementära terapin. 

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.