Nyinsikt Nyinsikt

psykologins pionjärer

Abraham Maslow och behovshierarkin

När man går i samtalsterapi brukar ett viktigt samtalsämne vara att diskutera klientens behov. Om vi upplever att våra behov är tillgodosedda mår vi i regel bra medan icke tillgodosedda behov ofta innebär att vi mår mindre bra.  Ett problem som många klienter har är att de inte riktigt är medvetna om sina behov. För samtalsterapeuten blir det då en utmaning att hjälpa klienten att identifiera sina mer eller mindre medvetna behov.

Terapeuten Carl Jung: Det kollektiva undermedvetna

Jag fortsätter på min serie av psykologins pionjärer. Han var en nära kollega med Sigmund Freud men bröt med honom av en mängd skäl. Även om Jung ansåg sig vara en vetenskapsman så hämtade han också inspiration från olika religioner och mystiska filosofier. För det har han blivit hårt kritiserad men samtidigt har hans idéer om det kollektiva undermedvetna, arketyper och den introverta och extroverta människan fått ett stort genomslag bland många samtalsterapeuter och parterapeuter.

Sigmund Freud: samtalsterapins grundare

Att välja rätt samtaleterapeut och samtalsterapimetod i Stockholm är inte helt lätt. Utbudet av olika former av samtalsterapier är stort. Med åren har de flesta samtalsterapeuter låtit sig bli inspirerade av en mängd olika terapimetoder och tekniker. Jag har i tidigare artiklar skrivit hur olika samtalsterapier har växt fram över tid och hur de sedan har influerat varandra. Jag tänkte fortsätta i det spåret i några ytterligare artiklar.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.