Nyinsikt Nyinsikt

Psykosyntes

ACT-Terapi och vårt flyktbeteende

Är du rastlös till din natur? Händer det att du undviker eller helt enkelt flyr från obehagliga situationer? Vi har nog alla varit där. Vi kollar mobilen för att vi inte orkar med en sekund av ensamhet. Vi tittar på ytterligare ett tv-program för att slippa disken efter middagen.  Vi hoppar över ett träningspass trots att vi vet att vi mår bättre efteråt och vi avvaktar med att boka en tid hos terapeuten trots vi borde ha gjort det för länge sen.

Abraham Maslow och behovshierarkin

När man går i samtalsterapi brukar ett viktigt samtalsämne vara att diskutera klientens behov. Om vi upplever att våra behov är tillgodosedda mår vi i regel bra medan icke tillgodosedda behov ofta innebär att vi mår mindre bra.  Ett problem som många klienter har är att de inte riktigt är medvetna om sina behov. För samtalsterapeuten blir det då en utmaning att hjälpa klienten att identifiera sina mer eller mindre medvetna behov.

Samtalsterapi: Meningsfulla sammanträffanden – Översikt

När jag gick igenom en låda med gamla anteckningar upptäckte jag min examensuppsats i psykosyntes från 2002. Den heter ”Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” och handlar om begreppet synkronicitet. Trots att den skrevs när jag inte hade så mycket erfarenhet av psykosyntes så tycker jag ändå att den är värd att publiceras på min blogg eftersom ämnet ibland dyker upp i mitt arbete med  samtalsterapi .  Uppsatsen är i 10 delar. För att komma vidare till nästa del behöver du bara klicka på länken längst ned i respektive del.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.