Nyinsikt Nyinsikt

Relationsproblem

Anknytningsteorin och kärleksrelationer

Känner du dig trygg i relationer? Brukar du vara den som lämnar eller är du den som blir lämnad? Behöver du ändra ditt förhållningssätt ?

Ett vanligt skäl till att gå i terapi är att man har relationsproblem. Svårast tenderar det att vara i kärleksrelationer då dessa ofta utmärker sig genom att vara mer känslosamma än andra.

Att bli attraherad av någon är i regel lätt men att fullt ut engagera sig i en relation kan för många upplevas som mycket svårare. För att förstå vad det är som gör det så svårt för många att stanna kvar i en relation kan den s.k. anknytningsteorin vara till hjälp.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.