Nyinsikt Nyinsikt

synkronicitet

Terapeuter som har utforskat ”synkronicitet” (del3)

Det här är tredje delen av en text som handlar om synkronicitet, meningsfulla sammanträffanden, ett begrepp som myntades av psykologen och terapeuten Carl Jung. Denna del kan kan minst sagt sägas ligga i utkanten av vad som kan sägas vara vetenskapligt beprövande teorier och metoder. Med det i minnet så tycker jag ändå att tankegångarna kan locka till kreativa processer i ett terapiarbete.