Nyinsikt Nyinsikt

synkronicitet

Samtalsterapi: Meningsfulla sammanträffanden – Översikt

När jag gick igenom en låda med gamla anteckningar upptäckte jag min examensuppsats i psykosyntes från 2002. Den heter ”Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” och handlar om begreppet synkronicitet. Trots att den skrevs när jag inte hade så mycket erfarenhet av psykosyntes så tycker jag ändå att den är värd att publiceras på min blogg eftersom ämnet ibland dyker upp i mitt arbete med  samtalsterapi .  Uppsatsen är i 10 delar. För att komma vidare till nästa del behöver du bara klicka på länken längst ned i respektive del.

Terapeuter som har utforskat ”synkronicitet” (del3)

Till del 1

Det här är tredje delen av en text som handlar om synkronicitet, meningsfulla sammanträffanden, ett begrepp som myntades av psykologen och terapeuten Carl Jung. Denna del kan kan minst sagt sägas ligga i utkanten av vad som kan sägas vara vetenskapligt beprövande teorier och metoder. Med det i minnet så tycker jag ändå att tankegångarna kan locka till kreativa processer i ett terapiarbete.