Nyinsikt Nyinsikt

synkronicitet

Synkronicering i psykosyntesterapi (10.sista delen)

Som tidigare nämnts har fenomenet synkronicet, så vitt jag vet, inte dokumenterats inom psykosyntetiska litteraturen. Därmed inte sagt att fenomenet inte kan användas i vårt arbete som samtalsterapeuter. Kanske går det inte ens att undvika. Huruvida fenomenet synkronicitet existerar eller om det alltid uppfyller Jungs egen definition är i mitt tycke av underordnad betydelse. Som terapeut behöver vi inte ens tro på fenomenet. Det viktiga är som alltid klientens upplevelse.