Nyinsikt Nyinsikt

synkronicitet

Högre medvetande i terapin (Del 8)

Åttonde delen av artikeln ”Synkronicitet och terapi”. Assagioli betonade inte, till skillnad från Jung, det ”kollektiva omedvetna” för att förklara transpersonella upplevelser i t.ex. terapi. Istället utvecklade han som tidigare nämnts en modell som visade på transpersonella sambandet mellan det högre medvetandet och det transpersonella Självet. Han utvecklade vidare tekniker som han kallade personell respektive transpersonell/andlig psykosyntesterapi.

Carls Jungs och psykosyntesens modell över psyket (del 7)

Nu har vi kommit till del 7 om synkronicitet, psykosyntes och terapi. Som tidigare visats menade Jung att synkronicitet som fenomen agerade genom det kollektiva omedvetna. Hur passar Jungs modell om det ”kollektivt omedvetna” in i psykosyntesens värld? För att kunna svara på frågan måste vi först förstå Assogiolis modell över medvetandet.