Nyinsikt Nyinsikt

Terapi Stockholm | Dina valmöjligheter

Det finns många skäl till att gå i terapi. Om du har beslutat dig för att söka hjälp bör ditt nästa steg vara att fundera på vilken typ av behandling du ska välja. Du har ett stort utbud av terapiformer i Stockholm att välja mellan.

Här kommer jag kort berätta om mina terapimetoder och verktyg. Jag avslutar med att svara på tre frågor som jag ofta får från presumtiva klienter som vill veta vad det innebär att gå i terapi.

Mina terapi-tjänster och metoder

Jag erbjuder två olika terapi­former, Individuell terapi och terapi för par.  Mina huvud­sakliga metoder är:

1. Psykosyntes

2. Empatisk kommun­ikation

3. Medveten närvaro

Det är tre metoder som kompletterar varandra väl. Under åren lopp har jag även integrerat andra metoder, till exempel KBT och ACT.

Utöver ovannämda metoder använder jag en mängd olika terapeutiska verktyg. Om du vill läsa om mina verktyg så föreslår jag att du börjar med att titta på dessa tre:

1. Anknytningsteorin. En artikel för dig som vill få en större förståelse om varför det kan vara svårt att få en relation att fungera. Många av mina klienter har upplevt denna teori med verktyg som en ögonöppnare.

2. Gottmans parterapi-verktyg. Om du är i en relation som du vill utveckla föreslår jag att du läser mina artiklar om ”De sju gyllene regler som kännetecknar en lycklig relation”. Här ingår en mängd praktiska övningar.

3. Enneagrammet. Känner du dig missförstådd? Påverkar det din självkänsla?. En artikel om hur du kan bli mer medveten om dina styrkor och tillkortakommanden.

Vilka metoder och verktyg som kan komma till användning bestäms av dina behov och önskemål. Du kan läsa mer om mina metoder och verktyg i min artikelkatalog.

Om du redan vet vad du efterfrågar och inte har några speciella frågor föreslår jag att du går direkt till min bokningssida för att se när jag kan ta emot nya klienter i Stockholm (Söder­malm). Jag brukar kunna erbjuda en tid med relativt kort varsel om du är flexibel med tider. Även kväll och helg.

Gå till boknings-kalendern

Tre frågor om terapi

Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig. På resten av denna sida har jag försökt besvara några av de vanligaste frågorna som jag får från intresserade som funderar på  att gå till en terapeut i Stockholm. Om du inte hittar svar på dina frågor här så kanske du hittar dem på sidan ” Frågor om terapi”.

Den första frågan handlar om hur länge man behöver gå i terapi. Den andra frågan handlar om hur du kan gå tillväga för att välja rätt tjänst om du inte riktigt vet om du ska gå själv eller tillsammans med en eventuell partner i terapi.

Avslutningsvis beskriver jag hur man kan bedriva en mer effektiv behandling med hjälp av hemövningar. Jag kommer också ge exempel på övningar som jag erbjuder som terapeut i Stockholm (Södermalm).

terapibild

Hur länge går man i terapi ?

Måste man gå länge i terapi i Stockholm? Frågan är berättigad eftersom du måste avsätta en hel del av både tid och pengar för dessa möten. Tyvärr är den omöjlig att besvara då det är väldigt individuellt. Har dock skrivet en artikel om ”vad kostar det att gå i terapi?” som kan vara till hjälp.

Du kan jämföra behandlings­process­en med att träna på gym. Alla går in i det med olika förutsättningar. Det kan gå snabbt, men också ta tid att nå sina mål. Det beror bl.a på problemets karaktär, klientens motivation och egna insikter samt syftet med terapin.

Om det räcker med att identifiera ett väl avgränsat problem då kan det kanske räcka med några enstaka sessioner. De klienter som ofta svarar på mina inledande frågor med ”jag vet inte”  eller ”Det är inte mitt fel” tenderar att behöva mer tid och fler samtal.

Om jag ändå ska ge en fingervisning så har mina klienter som under senaste året kommit för individuell terapi i Stockholm i genomsnitt besökt mig sju gånger. De som kommer som par har i genomsnitt genomfört sex besök. Det varierar mycket och det kan behövas färre men även fler möten. Du avgör själv när det är dags att avsluta.

Tänk på att det första viktiga steget är att ta kontakt med en terapeut Stockholm. Men det räcker inte med det. Terapi kräver, liksom gym-träning, ett tålmodigt arbete som tar olika lång tid. Grunden är en uppriktig vilja att utforska dina problem, även om det kan kännas smärtsamt ibland.

Terapi: Tillsammans eller var för sig?

Terapi tillsammans med din partner eller individuell behand­ling är kanske den första frågan du ställs inför när du eller ni bestämt er för att ta hjälp för att komma vidare i relationen. Ni kan ha fastnat i ständiga konflikter som bottnar i missförstånd och olika sätt att kommunicera. Är ni ett par som är överens om att gå tillsammans så tycker jag definitivt att ni ska prova på det.

”Det krävs två för att dansa tango”. Även om ni är överens om att ni har problem i relationen är det inte säkert att båda vill gå i terapi. Ett gott råd är att inte försöka pressa din partner att gå tillsammans med dig.

Försök i stället motivera genom att fokusera på ditt eget ansvar. Var öppen med dina egna tillkorta-kommanden och behov av behandling. Ni har ju båda ett ansvar för att relationen blir så som ni vill att den ska vara och i våra möten kommer jag att ge er stöd i att synliggöra bådas styrkor och svagheter.

Ett alternativ om ni inte är överens om att gå tillsammans är att du överväger egen individuell terapi. Genom ett uppriktigt utforskande av dina egna avsikter kan du få insikter som hjälper dig att också utveckla relationen. Det är alltid möjligt att komma tillsammans längre fram, om din partner kommer på andra tankar.

Jag kan också hjälpa er hitta en annan terapeut som erbjuder terapi i Stockholm med kort varsel, om ni föredrar det för er gemensamma terapi.

Slutligen vill jag säga att det ena inte utesluter det andra. Tvärt om kan också ni som är motiverade att gå i gemensamt välja att komplettera med egen individuell terapi i Stockholm. Kanske känner du att era problem inte bara har med relationen att göra? Det kan finnas återkommande negativa mönster som du bäst kan lära dig hantera genom ett eget arbete.

Jag föreslår att ni båda funderar på vilka behov ni har och sedan beslutar tillsammans vad som passar bäst för just er. Tänk på att det absolut viktigaste för ett framgångsrikt arbete är att man är motiverad och beredd att lyssna och dela med sig. Hör gärna av er till mig om ni behöver hjälp med att komma fram till det.

Komplettera med eget terapiarbete

Många av mina klienter frågar om de kan göra något mellan behandlingssession­erna. Det är något som jag upp­muntrar. Att regel­bundet reflekt­era över ens ut­maningar på ett kon­strukt­ivt sätt kan kan på­skynda den process som pågår i terapi­rummet.

Det finns många olika sätt att komplettera med ”egenterapi”, beroende på vad just du har för behov. Tillsammans med din terapeut kan du till exempel komma överens om korta men återkommande övningar som du kan göra på egen hand. Men det kan också handla om enstaka övningar som kan ta lite längre tid att genomföra.

Om du inte är motiverad eller har tid att göra övningar på egen hand är det helt okej. För att det ska leda dig framåt måste de kännas värdefulla och utvecklande.

I terapin kommer vi gemensamt överens om och i så fall vilka övningar du ska göra mellan våra samtal. Övningarna kan kännas svåra ibland, men det är viktigt att de inte känns belastande och allt för tidskrävande.

För att du ska få en uppfattning om vad det kan innebära att göra övningar mellan behandlings-sessionerna kommer här några exempel.

Exempel på övningar utanför terapirummet i Stockholm.

Systematiska dagboksanteck­ning­ar kan vara en effektiv metod för dig som går i individuell terapi i Stockholm och behöver hjälp med ett speciellt problemom­råde. Du får en mall där du varje dag, under en viss tid, skriver ned specifika upplevelser och hur dessa påverkar dig. I terapin samtalar vi sedan om resultaten och utforskar alternativa strategi­er.

Jämföra varandras livshistorier är en övning för er som går tillsammans. Ni får, var och en, börja med att reflektera över er gemensamma historia, från den dag ni träffades och fram till i dag. Sedan samtalar vi tillsammans och jämför er gemensamma historia.

Positiv bekräftelse. En annan övning jag gärna rekommenderar för dig som kommer till terapin tillsammans med din partner är att träna på positiv bekräftelse. Er hemuppgift blir då att varje dag under en längre tid berätta för din partner vad det är du uppskattar hos henne eller honom.

Det här var bara ett axplock av övningar som du kan göra på egen hand för att förstärka din individuella behandling eller utvecklas tillsammans med din partner.

Välja terapi i Stockholm – Har du inte bestämt dig ?

Om du fortfarande inte har bestämt dig kan nog mina övriga artiklar hjälpa dig på traven. I min artikelkatalog finns bland annat information om vad det kan kosta att gå i terapi i Stockholm och vad du bör överväga när du väljer terapeut och terapiform. Där kan du också hitta artiklar om vilka verktyg som jag använder vid olika typer av problem.

Gå direkt till samtliga artiklar