Coaching i Stockholm

Problem som du behöver lösa?


coaching_stockholm
Hitta din inre kompass.
Förverkliga dina drömmar

Känner du att livet rusar på utan att du egentligen är med och påverkar din egen utveckling? Då kanske du behöver hjälp för att lära dig göra medvetna val.

Vänd dig till Ny Insikt. Jag erbjuder kvalificerad individuell coaching i Stockholm för dig som behöver stöd i den processen. Min coach-utbildning är godkänd på senior practitioner nivå (EMCC).

Coaching – för vem?

Individuell coaching vänder sig både till dig som vill få hjälp med ett särskilt problem och till dig som vill inrikta dig allmänt på din personliga utveckling. Du kan vända dig till mig som företagare, chef, eller som anställd.

Du har kanske ett företag eller en företagsidé som du vill utveckla? Kanske är ditt mål att komma vidare i din karriär? Eller kanske vill du få hjälp med att fokusera och helt enkelt få tiden att räcka till bättre? Som coach hjälper jag dig hitta just dina verktyg för att komma vidare med det du vill i ditt liv.

Om Du som företagare vill erbjuda stöd till dina anställda föreslår jag att du tittar på tjänsten personalstöd.

Hur går det till ?

När du kommer till mig börjar vi med att du berättar lite om dig själv. Det brukar vara bra att redan från början göra en handlingsplan, eftersom vi kommer att arbeta målinriktat med strukturerade samtal.

Genom våra samtal hittar vi tillsammans nya lösningar. Vi fokuserar på det som fungerar istället för det som inte fungerar. Mål, resultat och lärande är centrala.

coacha

Min metod vid coaching

Har du frågat dig varför du ibland inte kan samarbeta med dig själv? Frågan är en vanlig utgångspunkt för en coach inom psykosyntes. Varför är det då så svårt att formulera mål och förverkliga sina planer?

Ofta beror det på att dina önske­mål medvetet eller omedvetet står i konflikt med andra behov.

Du kanske drömmer att starta ett eget företag samtidigt som du tycker att det är tryggt ha en inkomst från en anställning. Eller kanske har du fått erbjudande om en efterlängtad chefsposition samtidigt som du fasar för att ta ett så stort ansvar för andra.

Det är två exempel på situationer som kan leda till en inre konflikt som gör att du tappar styrfart i livet.. Med hjälp av psykosyntes kan du få hjälp med att reda ut vad det egentligen är du behöver för att nå dina mål. För att komma dit använder vi bland annat struktur­erade samtal och olika övningar. Psykosyntes bygger på ditt eget ansvar och din vilja att nå resultat.

Coaching eller terapi?

Några ord om skillnaden mellan coaching och terapi. Med coaching fokuserar vi på nutid och framtid och i mindre utsträckning på ditt tidigare liv.

Om du kommer till mig för coach­ing så är nog ditt primära syfte att utveckla dina styrkor och trans­formera dina tillkorta­komm­anden.

Ibland kan det hända att coach­ingen tangerar samtals­terapi. När du har påbörjat en coaching kan det hända att du upptäcker att det finns saker i din tidigare livs-historia som behöver utforskas och bearbetas. Då är det en fördel om du har vänt dig till mig som kan hantera både terapi och coaching.

I sådant fall kan vi tillsammans diskutera om coachingen bör övergå i terapi.

Boka ett möte

Jag har öppet vardagar mellan 8-17. Jag kan ibland även erbjuda tider under kväll och helg. Korta väntetider om du är flexibel med tider.

bokning
videmote

Video-möte

Om Du inte kan kan komma till min mottagning kan jag även erbjuda coaching via video. Det kan ske med dator/mobil. Läs mer om vilka speciella regler som gäller för videosamtal.