Nyinsikt Nyinsikt

Coaching i Stockholm

Kontakta din vilja

coaching stockholm
Känner du att livet rusar på utan att du egentligen är med och påverkar din egen utveckling? Då kanske du behöver hjälp för att lära dig göra medvetna val. Jag erbjuder kvalificerad individuell coaching för dig som behöver stöd i den processen. Min coach-utbildning är godkänd på senior practitioner nivå (EMCC).

Coaching – för vem?

Individuell coaching vänder sig både till dig som vill få hjälp med ett särskilt problem och till dig som vill inrikta dig allmänt på din personliga utveckling. Du kan vända dig till mig som företagare, chef, eller som anställd.

Du har kanske ett företag eller en företagsidé som du vill utveckla? Kanske är ditt mål att komma vidare i din karriär? Eller kanske vill du få hjälp med att fokusera och helt enkelt få tiden att räcka till bättre? Som coach hjälper jag dig hitta just dina verktyg för att komma vidare med det du vill i ditt liv.

Hur går det till ?

När du kommer till mig börjar vi med att du berättar lite om dig själv. Det brukar vara bra att redan från början göra en handlingsplan, eftersom vi kommer att arbeta målinriktat med strukturerade samtal. Genom våra samtal hittar vi tillsammans nya lösningar. Vi fokuserar på det som fungerar istället för det som inte fungerar. Mål, resultat och lärande är centrala.

Min metod vid coaching

Har du frågat dig varför du ibland inte kan samarbeta med dig själv? Frågan är en vanlig utgångspunkt för en coach inom psykosyntes. Varför är det då så svårt att formulera mål och förverkliga sina planer? Ofta beror det på att dina önskemål medvetet eller omedvetet står i konflikt med andra behov.

Du kanske drömmer att starta ett eget företag samtidigt som du tycker att det är tryggt ha en inkomst från en anställning. Eller kanske har du fått erbjudande om en efterlängtad chefsposition samtidigt som du fasar för att ta ett så stort ansvar för andra. Det är två exempel på situationer som kan leda till en inre konflikt som gör att du tappar styrfart i livet.

Med hjälp av psykosyntes kan du få hjälp med att reda ut vad det egentligen är du behöver för att nå dina mål. För att komma dit använder vi bland annat strukturerade samtal och olika övningar. Psykosyntes bygger på ditt eget ansvar och din vilja att nå resultat.

Vill du veta mer?

Om Du vill veta lite mer om hur jag arbetar med individuell coaching i Stockholm kan klicka på menyn ”Övrigt” (frågor om terapi” Välkommen att hör av dig via mejl eller kontaktformulär om du har några ytterligare frågor eller om du vill boka ett första förutsättningslöst möte.