Handledning i Stockholm

Utveckla din yrkeskompetens.

Home » Tjänster » Handledning i Stockholm

Känner du igen dig i en vardag som präglas av höga krav, högt tempo, komplexa relationer och möten på din arbetsplats? Vill du hitta din inspiration?

Jag erbjuder handledning för yrkes­verksam personal, främst inom skola, vård och omsorg samt för psykosyntes-terapeuter och egenföretagare.

Handledning – När och för vem?

Handledning kan initieras för att lösa specifika problem på en arbetsplats. Lika ofta syftar den till att stärka personalgrupper i olika förändrings-processer.

Handledningen kan utformas för en arbetsgrupp eller för en specifik yrkeskategori på en arbetsplats. Det avgörande är att varje grupp­deltagare är motiverad att se sin egen roll och ta ett ansvar för utvecklingen på arbetsplatsen.

Handleda av psykosyntesterapeuter 

Som utbildad terapeut och handledare i psykosyntes erbjuder jag även handledning för yrkesverksamma psykosyntes-terapeuter och de som är under utbildning.

Upplägget bestäms efter individuella behov. Tänkbara områden som kan utforskas är psykosyntesens teori och metod eller man utvecklar mötet mellan terapeut och klient. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

Hur går det till?

Handledning inleds med att formulera mål. Du som kund lägger upp riktlinjer och ramar för processen tillsammans med mig. Aktiva deltagare med möjlighet att påverka handlednings-processen är sedan avgörande för att vi tillsammans ska nå målen.

Jag rekommenderar att medarbet­are med personalansvar och övriga medarbetare inte deltar i samma grupp. Det kan hämma samtalen i onödan. Under processen är jag lyhörd för om någon i gruppen känner sig osäker på sin roll. För att komma vidare erbjuder jag då ett individuellt möte för att klara ut förutsättningarna.

Självklart har alla del­tagare i handledningen rätt att vara anonyma i den återrapportering jag gör till arbetsgivaren. För bästa resultat ska alla deltagare känna sig bekväma och öppna i samtalen.

Min handledningsmetod

Mitt förhållningssätt är baserat på psykosyntes. Det innebär att deltagarnas behov och önskemål är utgångspunkt för samtalen. Man ska bemötas med respekt och få möjlighet att delta på sina egna villkor.

Till att börja med fokuserar jag på att bygga upp ett förtroende. Deltagarna får ta upp såväl det som fungerar bra och det som är riktigt svårt, utan att känna sig bedömda eller värderade.

Grunden i handledningen är dialog och lärande. Som komplement brukar jag även använda olika övningar för att för att fördjupa samarbetet och samhörigheten i gruppen.

Jag brukar till exempel ta hjälp av några enkla och lekfulla kortspels-övningar. Med hjälp av spelkorten kan vi också utforska andra viktiga aspekter på hur gruppen kan bidra till att skapa en bättre arbetsplats.

De kan till exempel lära gruppens deltagare att kommunicera bättre och ge varandra konstruktiv feedback. Här kan du läsa mer om de olika spelövningar som jag använder mig av.

Boka ett möte

Funderar du på att gå i hand­ledning I Stockholm? Jag erbjuder handledning vardagar mellan 8-17 på min mottagning i Hälsans hus (Södermalm). Mot pristillägg erbjuder jag även kväll- och helgtider. Har i regel korta väntetider. Jag erbjuder inte handledning via video.