Nyinsikt Nyinsikt

Handledning i Stockholm

Utveckla din arbetsgrupp

handledning stockholm
Känner du igen dig i en vardag som präglas av höga krav, högt tempo och komplexa relationer? Kanske är då handledning en väg för dig och dina medarbetare att i lugn och ro få reda ut allt det där som inte får plats i vardagen? Jag erbjuder grupphandledning för yrkesverksam personal, främst inom skola, vård och omsorg. Om du söker individuellt stöd rekommenderar jag att du i stället tittar på vad jag kan erbjuda i form av individuell coaching.

Handledning – För vem?

Handledning kan initieras för att lösa specifika problem på en arbetsplats. Lika ofta syftar den till att stärka personalgrupper i olika förändrings-processer. Handledningen kan utformas för en arbetsgrupp eller för en specifik yrkeskategori på en arbetsplats.
Den kan också efterfrågas av egenföretagare i nätverk.

Det avgörande är att varje gruppdeltagare är motiverad att se sin egen roll och ta ett ansvar för utvecklingen på arbetsplatsen.

Hur går det till?

Handledning inleds med att formulera mål. Du som kund lägger upp riktlinjer och ramar för processen tillsammans med mig. Aktiva deltagare med möjlighet att påverka handledningsprocessen är sedan avgörande för att vi tillsammans ska nå målen. Jag rekommenderar att medarbetare med personalansvar och övriga medarbetare inte deltar i samma grupp. Det kan hämma samtalen i onödan. Under processen är jag lyhörd för om någon i gruppen känner sig osäker på sin roll. För att komma vidare erbjuder jag då ett individuellt möte för att klara ut förutsättningarna.

Självklart har alla deltagare i handledningen rätt att vara anonyma i den återrapportering jag gör till arbetsgivaren. För bästa resultat ska alla deltagare känna sig bekväma och öppna i samtalen.

Min handledningsmetod

Mitt förhållningssätt är baserat på psykosyntes. Det innebär att deltagarnas behov och önskemål är utgångspunkt för samtalen. Man ska bemötas med respekt och få möjlighet att delta på sina egna villkor. Till att börja med fokuserar jag på att bygga upp ett förtroende. Deltagarna får ta upp såväl det som fungerar bra och det som är riktigt svårt, utan att känna sig bedömda eller värderade.

Grunden i handledningen är dialog och lärande. Som komplement brukar jag även använda olika övningar för att för att fördjupa samarbetet och samhörigheten i gruppen. Jag brukar till exempel ta hjälp av några enkla och lekfulla kortspels-övningar. Med hjälp av spelkorten kan vi också utforska andra viktiga aspekter på hur gruppen kan bidra till att skapa en bättre arbetsplats. De kan till exempel lära gruppens deltagare att kommunicera bättre och ge varandra konstruktiv feedback. Här kan du läsa mer om de olika spelövningar som jag använder mig av.

Vill Du veta mer?

Om Du vill veta lite mer om hur jag arbetar med handledning i Stockholm så kan du läsa mina artiklar.(se menyn). Du kan också klicka på menyn ”Övrigt” (frågor om terapi). Du är också välkommen att hör av dig om du har några ytterligare frågor eller om du vill boka ett första förutsättningslöst möte. För priser och tidsbokning (se menyn).