Individuellt terapiprogram


Personlig utveckling på ett nytt sätt

Home » Tjänster » Individuellt terapiprogram

Terapiprogram – 5 möten under 10 veckor

För dig som vill ta en mer aktiv roll i din terapiprocess under en avgränsad tidsperiod erbjuder jag ett helt nytt individuellt program där vi arbetar intensivt med din personliga utveckling under tio veckor. Vi träffas fem gånger och arbetar strukturerat för att öka din självinsikt och på så sätt också förbättra dina relationer till nära och kära. Ett mål för terapiprogrammet är att du ska få hjälp för att bli mer integrerad och målmedveten.

Vi träffas fem gånger. Mellan våra träffar får du med dig uppgifter att göra hemma till nästa gång vi ses. Vi följer sedan upp dina hemuppgifter nästa gång vi träffas och fördjupar oss i de olika teman som jag beskriver lite längre ner. Efter programmet får du med dig en skriftlig dokumentation av ditt arbete.

Den här formen av mer strukturerad samtalsterapi passar inte för alla. Om det inte känns rätt för dig kan jag rekommendera min mer traditionella form av samtalsterapi. Där arbetar vi mer förutsättningslöst och kan också utforska andra områden än de fem teman som ingår i programmet.

Program för par hittar du här.


terapi-program for par

Intresse-anmälan

Detta program startar under 1:a kvartalet 2024. Du är välkommen att mejla ditt intresse redan nu.


Ett program för personlig utveckling


” Vad innebär det att vara människa och
leva det mänskliga livet ? ”

Frågan är hämtad från en bok som jag läste för länge sedan. Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var lite märkligt formulerad. Men samtidigt väckte den min nyfikenhet. Så här långt senare ser jag att frågan sammanfattar det här programmet på ett bra sätt. I programmet får du möjlighet att utforska frågor som:

  • Vem är jag egentligen?
  • Hur kan jag komma över mina tillkortakommanden och växa som människa?
  • Vad ger mål och mening i mitt liv?
  • Hur kan jag få mer meningsfulla relationer till andra människor?

Med samtal och med hjälp av dina hemuppgifter börjar vi med att göra en ordentlig analys och tittar på din självbild. Vi utgår från vad du upplever vara dina styrkor och tillkortakommanden. Vi söker förklaringar till varför du utvecklat ett visst förhållningssätt och hur du valt att utforma ditt liv.

Med samtal och med hjälp av dina hemuppgifter kommer vi börja med att göra en ordentlig analys och titta på din självbild. Vi kommer utgå från vad du upplever vara dina styrkor och tillkortakommanden. Vi kommer vidare att söka förklaringar till varför du har utvecklat ett visst förhållningssätt till ditt liv och hur du har valt att utforma ditt liv.

Sedan fortsätter vi med att försöka identifiera motstridiga tankar, känslor och behov som gör livet extra svårt. Vi tittar inte bara inåt utan utforskar också hur du relaterar till andra människaor. Förmågan att kommunicera är avgörande för att du ska känna dig sedd och lyssnad på.

Nu har vi ett underlag för att arbeta framåt. Vi pratar först om vad du vill förändra i ditt liv. Kanske vill du utveckla ditt sätt att förhålla sig till dig själv och andra. Du kanske också vill hitta nya och bättre strategier för att uppnå dina livsmål.

terapiprogram-teman

Programmets fem teman

Under våra tio veckor tillsammans går vi igenom fem teman. Om det behövs går vi in lite djupare i något specifikt område. Här följer en kort beskrivning av respektive tema:

1. Styrkor och svagheter

Här går vi igenom dina tidigare livserfarenheter och händelser i ditt liv som har påverkat din självbild. Din identitet började formas redan när du var barn och har sedan utvecklats genom hela livet. Genom att få en bättre insikt om din historia kan vi se vad som kan behöva utvecklas för att på sikt förbättra din självbild.

2. Bli den du är

Nu kommer vi att gå lite djupare och titta på vilka olika behov det är du försöker tillgodose. Motstridiga känslor och otillfredsställda behov kan leda till att du tvivlar på dig själv. Som hjälp använder vi här ett verktyg som kallas Delpersonlighetsarbete som hjälper dig identifiera och integrera din vilja med dina egna behov.

3. Potential att växa

Nu är det dags att ta ett helhetsgrepp. Vi tittar på dina så kallade anknytningsmönster och utforskar din personlighetstyp och dina livsstrategier.

Till vår hjälp använder vi ett analysverktyg som heter Enneagram som kan ge dig en samlad bild av din personlighet och din potential.

4. Vikten av relationer

Nu vänder vi vår uppmärksamhet mot dina vänskaps- och kärleksrelationer. Dina relationer kan ha stor betydelse för din hälsa och välbefinnande. Men behovet av relationer varierar från person till person. Det som förenar är vårt behov av att mötas med respekt och vänlighet, något som inte alltid är så lätt att leva upp till själv.

Därför arbetar vi här med ett verktyg som heter NVC som ska hjälpa dig förbättra din förmåga att kommunicera respektfullt med andra människor.

5. Hur du går vidare

Sista gången vi ses sammanfattar vi programmet och vad det har gett. Vi tittar på vad som har fungerat och vad du eventuellt behöver fortsätta jobba med. Som en hjälp får du med dig en skriftlig dokumentation av de olika steg vi gått igenom i programmet.


5 Möten + hemuppgifter

Vi träffas varannan vecka under en tioveckorsperiod på min mottagning i Hälsans hus på Södermalm. Tiderna kommer vi överens om när du bokar programmet. Varje möte varar i 50 minuter. Efter varje träff får du ett mejl med hemuppgifter att göra innan vi träffas nästa gång.

Dina tre hemuppgifter

Du får sammanlagt tre hemuppgifter via en lösenords-skyddad hemsida. Uppgifterna är:

  1. Uppföljningsenkäterna som syftar till att följa upp det vi pratade om på föregående möte
  2. Reflektionsövningarna som syftar till att inspirera och motivera. Det är en uppgift som bör göras regelbundet mellan våra möten.
  3. Underlagsövningarna som syftar till att förbereda dig inför nästa möte samtidigt som de hjälper mig planera vår nästa träff.

Uppskattad tid för hemövningar

Du behöver avsätta uppskattningsvis två timmar för hemuppgifter inför respektive tema. Du kan behöva återkomma till vissa övningar. Eftersom du behöver mejla in uppgifterna till mig i god tid inför varje möte har du ungefär tio dagar på dig för att genomföra respektive hemuppgift.


Ett program med dokumentation

Efter programmet får du en dokumentation av några viktiga delar av programmet utifrån dina dokumenterade hemuppgifter. Det blir förhoppningsvis värdefullt för dig när du vill se tillbaka på ditt arbete. Över tid kan du troligen se hur din situation förändras. Det som är viktigt för dig i dag kanske inte är det i framtiden och vice versa.

Anmälan

Vi kan tidigast sätta i gång programmet en vecka efter det att vi har kommit överens om tider. Bokning kan inte göras via min bokningskalender. Kontakta mig via mejl eller mobilen istället.

Innan du anmäler dig till programmet är det viktigt att du är införstådd med att programmet kräver ett visst egenarbete. Det är också viktigt att du gör övningarna kontinuerligt mellan våra möten och att du inte väntar till sista dagen för inlämning. För att kunna genomföra projektet måste du också ha tillgång till internet och en mejladress.

Ett lägre pris under 2024

Under januari 2024 kommer jag erbjuda detta utvidgade terapi-program till ett lägre pris. I priset ingår även utvärdering av hemuppgifter och en skriftlig dokumentation.

Betalningen ska vara mig tillhanda minst en vecka innan programmets första möte. Du kan också delbetala kursen via KLARNA.

Nytt tillfälligt pris under januari: 4 500 kronor

När en betalning är gjord sker ingen återbetalning om det är mindre än 7 dagar till start. Vid sjukdom eller vid annan överenskommelse kommer jag att göra mitt bästa för att hitta nya alternativa tider.