Nyinsikt Nyinsikt

Parterapi Stockholm

Funderar ni på att gå i parterapi i Stockholm?

Parterapi​​ Stockholm
Har Ni slutat att kommunicera?
Saknas tilliten och tryggheten?
Funderar ni på att gå skilda vägar?

De allra flesta relationer är helt underbara i början. Men förr eller senare brukar problem och konflikter smyga sig in. Det vanliga är att vi försöker lösa dem på egen hand eller med hjälp av nära vänner. Om det fortfarande inte blir bättre börjar vi kanske fundera på om professionell parterapi kan vara en lösning.

I parterapin upplever många en befrielse av att få prata med någon helt utomstående. En oberoende part gör det möjligt att ha ett konstruktivt samtal. Parterapeutens huvudsakliga uppgift är att se till att båda parter får möjlighet att uttrycka tankar och känslor och bli förstådd på ett sätt som inte varit möjligt i relationen.

Det kan vara ett första steg mot en lösning av problemen.

Alla känner sig inte bekväma med att ta steget fullt ut och prova på parterapi. För att parterapin ska bli till nytta är det viktigt att båda i relationen är motiverade.

Om ni är överens om att ni har ett problem som ni inte kan lösa på ett sätt som båda kan acceptera föreslår jag att ni provar på en första förutsättningslös parterapisession för att se om det är någonting för er. Kanske upptäcker ni att parterapi är en väg för er att komma vidare.

Om fortfarande bara en av er är motiverad för parterapi föreslår jag att den som vill söka professionell hjälp i stället överväger individuell samtalsterapi.

Hur jag arbetar med parterapi i Stockholm

Det finns många olika anledningar att gå i parterapi. Det kan röra sig om otrohet, missbruk som påverkar relationen och familjen, oro för barnen, bristande kärlek och sexuell lust eller en stressig vardag som sliter på förhållandet. Listan kan göras hur lång som helst. Allra svårast brukar det vara att veta hur man ska hantera sina problem.

Det kanske är svårt för dig att prata med din partner om du inte ens vet själv hur du ska förhålla dig till problemen. Du kanske också är rädd för konsekvenserna av att lyfta fram de problem du upplever i relationen.

När jag arbetar med par och familjer brukar jag inte bara titta på det som är ett problem utan också försöka se hur problemen kan öppna för möjligheter. Mitt i en kris kan era svårigheter faktiskt öppna för ett bättre liv. I parterapi får ni möjligheten att utforska vad olika negativa känslor och otillfredsställda behov egentligen står för.

Ni ges även möjligheten att påminna er själva om det som ni uppskattar hos varandra. Genom att utforska både det lätta och det svåra får du och din partner möjlighet att se på er själva med nya ögon. Parterapin ger er verktyg för att stärka bådas individuella självkänsla.

Om ni sedan vill hitta tillbaka till varandra och helhjärtat satsa på ert förhållande kan jag som parterapeut hjälpa er med det. Genom ett medvetet arbete i parterapi med spegling, empati och kommunikation kan vi tillsammans arbeta oss igenom problemen på ett tryggt och respektfullt sätt.

Om Ni däremot har bestämt er för att gå skilda vägar hjälper parterapin er att göra det på ett bra sätt. Även en separation kan präglas av respekt och värme.

Om du vill läsa om en metod som jag ofta använder i parterapi tycker jag att du ska  läsa min artikel ”Kommunikationsproblem: Prova giraffspråket”.

Praktiska frågor att tänka på inför parterapi

För parterapi/familjerådgivning krävs lite längre sessioner, 1,5 timme per gång. Om ni efter ett första förutsättningslöst möte känner att ni vill fortsätta samtalet kan vi tillsammans lägga vi upp ett antal möten som passar just era behov.

Jag bedriver parterapi i Stockholm. På Hälsans hus, Fjällgatan 23b. För priser och tider (se menyn). Om du vill läsa mer om parterapi kan du läsa mina artiklar (se menyn). Du kan också läsa om vad jag brukar svara på mina klienters vanligaste frågor på sidan ”välja terapi i Stockholm”.