Parterapi i Stockholm

Verktyg för en starkare relation


Parterapi-stockholm
Parterapi vid kris eller när ni längtar
efter en förändring att växa tillsammans

Parterapeut Stockholm

Är det dags för dig och din part­ner att prova på och gå i par­tera­pi i Stockholm? Förr eller senare brukar problem och konflikter uppstå in i de flesta relationer. I något skede kan det till och med leda till att man börjar funderar på om skilsmässa och separation är den enda lösningen.

På min mottagning kan ni få hjälp att reda ut era problem. Jag har en lång erfarenhet av att lösa upp knutar som kan kännas omöjliga att knyta upp.


Varför ni ska ge parterapi en chans

Mitt råd till er är: Om ni har problem som är svåra att komma tillrätta med bör ni prova parterapi. Det skadar inte att vara lite proaktiv. Gå på ett första förut­­sättnings­­löst möte och se om det är någonting för er. Kan­ske upp­täck­er ni att det kan vara en väg för er att komma vidare och ett sätt att undvika en skils­­mässa och separ­ation.

Om bara en av er är motiverad att gå i parterapi, föreslår jag att den som vill ha hjälp i stället går i individuell samtalsterapi. Om partnern ångrar sig kan ni alltid boka ett gemensamt möte.

Har ni redan har bestämt er för att gå skilda vägar så kan ett eller flera möten hjälpa er att göra det på ett bra sätt. På sidan ”vanliga frågor och svar” kan du få mer praktisk information.

Ledsna

Några områden som jag arbetar med:

 • Bättre kommunikation: Har ni svårt att förstå varandra? Kanske behöver ni bli bättre på att uttrycka känslor på ett tydligt och begripligt sätt, och att lyssna aktivt på andra.

  När vi uttrycker våra känslor på ett tydligt och begripligt sätt kan andra förstå oss bättre och vi kan få den stöd och förståelse vi behöver. Jag har ett antal verktyg som kan hjälpa er att förbättra er kommunikation.
 • Lösa vardagskonflikter. Känner ni er ofta frustrerade eller arga på varandra? Har ni olika värderingar, mål eller behov? Det i sig behöver inte vara ett problem. Den stora utmaningen för er är antagligen att lära sig att hantera varandras olikheter.

  Jag kan hjälpa er att identifiera de underliggande orsakerna, att hitta gemensamma lösningar och att hantera era motstridiga känslor under konfliktsituationer.

 • Otrohet. Otrohet kan vara en mycket svår och traumatisk upplevelse. Det kan leda till starka känslor av smärta, ilska, sorg och svek. Det kan också vara svårt att lita på eller att prata med sin partner om vad som hände.

  Jag kan hjälpa er att samtala kring otroheten och om era tillitsproblem så att ni får bättre förutsättningar att fatta beslut om hur ni ska gå vidare.
 • Akuta kriser. Har ni drabbats av en stor förlust? En kris stör vårt behov av balans och stabilitet. Det kan vara ett plötsligt dödsfall eller någon annan förlust.

  Kriser kan vara mycket stressande och svåra att hantera, och de kan leda till en rad olika psykologiska och fysiska symtom. Jag kan hjälpa er att stötta varandra så att ni bättre kan hantera de känslor som kan uppstå i en kris.


Läs om andra terapi-områden

Det finns många fler anledningar till att par söker stöd. Kanske upplever ni problem med tillit, sexuella besvär, oro för barnen eller missbruksproblem som sliter på er relation.

Det kan vara extra svårt att prata om sina problem om en part inte ser och förstår problemet, eller om ni har olika syn på vad som orsakar problemen.

Ett annat vanligt skäl till att det kan vara svårt att prata är om man är rädd för vad det kan leda till. Man kan till exempel vara obekväm med att ta upp konflikter om man är rädd för att bli lämnad eller övergiven.

I min artikelkatalog kan du läsa mer om vad jag kan hjälpa till med och hur jag arbetar.

Exempel på artiklar


Hur jag arbetar som parterapeut

Som parterapeut i Stockholm är en av mina viktigaste uppgifter att se till att båda parter i en relation kommer till tals. Det sker genom att ge er, var och en, den tid och utrymme som behövs för att uttrycka era innersta tankar och känslor. På så sätt kan ni börja närma er varandra på ett sätt som tidigare kanske inte har varit möjligt. 

För att våra möten ska kunna bli framgångsrik är det viktigt att ni båda två är respektfulla, ärliga samt motiverade. Det är också viktigt att ni båda två vågar visa er sårbarhet. För vissa kan det ta en stund att komma in i det hela men efter ett tag brukar en eventuell rädsla att släppa. Min erfarenhet är att många av mina klienter upp­lever det som en befrielse att få prata och dela med sig till någon helt utomstående.

Det kan vara svårt att förstå men en kris faktiskt kan leda till en bättre relation. I parterapi får ni möjligheten att på ett tryggt sätt utforska vad olika negativa känslor och otill­freds­ställda behov egentligen står för och hur dessa insikter i sin tur kan leda till något positivt.

När jag arbetar brukar jag inte bara fokusera på det som är ett problem.  Minst lika viktigt är att identifiera möjligheterna och potentialen i en relation. Ni ges bland annat möjligheten att påminna er själva om vad det är som ni uppskattar hos varandra.

Genom att utforska både det som är positivt och negativt får du och din partner förhopp­nings­vis möjligheten att se på er själva med nya fräscha ögon. Det är också ett bra sätt att stärka bådas individuella självkänsla.

parsamtal


framgångsrik Parterapi


Samtalets kraft: En resa mot en starkare relation

När vi inleder våra samtal, öppnar vi dörren till en värld av möjligheter. Tillsammans beger vi oss ut på en resa av reflektion och insikt, där vi både kan finna samsyn och upptäcka olikheter. Vi belyser de hinder som kan stå i vägen för en effektiv vardagskommunikation och får en tydligare bild av eventuella utmaningar för en gemensam framtid.

Genom att öka vår medvetenhet om dessa aspekter, skapar vi en starkare grund för en förbättrad relation och en stärkt självkänsla. Vi lär oss identifiera de konflikter som kan uppstå och hur de påverkar oss i olika situationer. Med denna insikt kan vi börja bygga broar och hitta nya, konstruktiva sätt att hantera våra utmaningar.

En central del av vår resa är processen ”acceptans, integrering och transformering”. Denna process ger oss verktyg för att åstadkomma verklig förändring i våra liv.

Målet med våra samtal är att skapa en meningsfull och hållbar relation präglad av ömsesidig respekt och tillit. Genom att öppet dela våra tankar och känslor, och genom att lyssna aktivt till varandra, kan vi skapa en starkare gemenskap och en djupare förståelse för varandra.

Att skapa en framgångsrik parterapi

För att parterapi ska bli effektivt och givande är det avgörande att ni känner tillit till mig som terapeut. Att börja samtala med en okänd person kan kännas osäkert, men redan efter ett eller två möten bör du kunna avgöra om vi har potential att skapa ett framgångsrikt samarbete.

Parterapi kräver engagemang och tålamod, så förvänta er inte snabba mirakel. Känn er fria att ställa frågor och ge feedback under våra möten. Varje session är vanligtvis 90 minuter. På min startsida kan du läsa mer om alla mina terapitjänster.


oense
bokningskalender

Bokningskalender och prislista för parterapi

Att prova på parterapi är lite som att köpa ”grisen i säcken”. För att ni ska ta det första steget så erbjuder jag 50% rabatt på ordinarie pris vid första mötet.

Det går bra att boka en tid för ett video-samtal eller för ett möte på min mottagning via min bokningskalender som ligger online. Jag har oftast korta väntetider, speciellt om du är flexibel med tider.

Min tidsbokningskalender och kompletta prislista når du nedan.