Nyinsikt Nyinsikt

Personalstöd för företag i Stockholm

En snabb tjänst för företag i Stockholm som behöver personalstöd till låg kostnadpersonalstöd stockholm

Även i de bästa företagen och organisationer kan det plötsligt uppstå arbetsrelaterade problem som är svåra att hantera. Genom tjänsten ”Personalstöd” kan nu ditt företag i Stockholm omgående erbjuda ledningsgruppen och/eller dess medarbetare personliga samtalsstöd kring frågor som berör arbetet eller privata problem. Stöd kan ges till såväl enskilda individer eller grupper.

Olika skäl till att erbjuda personalstöd.

– Öka arbetsförmågan hos de anställda

– Minska sjukfrånvaron

– Hantera eventuella konflikter

– Påbörja ett förändringsarbete

 

Gå till boknings-kalendern

 

Om ditt företag har slutit ett avtal med Nyinsikt – Stockholm bör jag kunna erbjuda akut hjälp inom en vecka, vanligtvis går det fortare. En ytterligare fördel med denna tjänst är den prisrabatt som för närvarande gäller.

Avtalet skräddarsys efter dina behov. För närvarande har jag följande avtalsförslag med ett antal företag.

– 10 stödtillfällen (50 minuter per person) till en kostnad av 6 413 kr + moms ( 5 % rabatt)

– 20 stödtillfällen (50 minuter per person) till en kostnad av 12 150 kr + moms (10 % rabatt)

Stödtillfällena kan utnyttjas av en eller flera personer under ett år tid.

Överenskommelse om personalstöds-insats sker alltid mellan aktuell chef och Nyinsikt. Personalstödet sker i min lokal på Södermalm. Samtalen mellan Nyinsikt och anställd är konfidentiella. Om Du vill veta mer är du välkommen att höra av dig till info@nyinsikt.se eller via mobil:0704566260