Samtalsterapi i Stockholm

Nytt förhållningssätt. Bli mer kreativ

Home » Tjänster » Samtalsterapi i Stockholm

På den här sidan kan du se hur jag arbetar som samtalsterapeut i Stockholm. Här kan du också se när jag har lediga tider och hur du gör för att boka en tid.

Om du finner det intressant så är du varmt välkommen att besöka mig på min mottagning Ny insikt, centralt i Stockholm. Jag har arbetat i nästan 20 år med att hjälpa klienter som har fastnat i besvärliga situationer och i mindre bra beteenden.

Det kan finnas många olika anled­ningar till varför man besöker en samtalsterapeut. Här är några exempel:

Samtalsterapi i Stockholm

Varför prova samtalsterapi?

Det finns många anledningar till att gå i individuell samtalsterapi. Det kan handla om att få hjälp med att hantera dålig självkänsla, stress, ångest , depressioner och olika former av beteende-problem. Det är bara några exempel på områden där samtalsterapi kan vara ett stöd för att komma vidare i livet.

Som samtalsterapeut möter jag problem av olika slag. Den gemen­samma nämnaren är att jag alltid försöker hjälpa mina klienter med att komma vidare genom att varsamt våga tala om det som är oklart och svårt. Tillsammans ut­for­skar vi alter­nativa för­hållnings­sätt som gör det möjligt för dig att hitta ett inre lugn och mer glädje.

Du varmt välkommen att kontak­ta mig för ett första förut­sättnings­löst möte. Men innan du gör det så föreslår jag att du läser lite mer om hur jag arbetar. Du kan också gå direkt till sidan ”vanliga frågor och svar (F&A)” . Där kan du läsa mer om vad jag erbjuder och vad du bör känna till innan du bokar en tid hos mig.

Ett inledande möte

Första mötet handlar främst om att vi ska lära känna varandra. Vi börjar med att gå igenom hur du ser på dina problem, din livs­situation och dina eventuella tidigare erfarenheter av ­terapi.

Du får möjlighet att ställa frågor som du event­uellt har om vad det innebär att söka stöd.

Vid behov kan jag använda mig av ett verktyg för person­lighets­analys som kallas Enneagram. Det är ett enkelt och snabbt sätt att bättre förstå din person­lighet.

Mina priser för samtalsterapi

Att gå till en samtalsterapeut i Stockholm är förenat med kostnader. Men jag är mån om att ha att hålla priserna ner vilket innebär att jag har mycket konkurrens­mässiga priser. Jag erbjuder förnärvarande också ett ”prova-på-pris” om du kan komma till min mottagning i Stockholm under dagtid.

Det innebär att du får ett 50 % pris­avdrag vid första besöket (endast vardagar 8-17 och inte för online/video-samtal). Min kompletta prislista når du via menyn.

Boka samtalsterapi i Stockholm

Att hitta en lämplig tid för att gå i individuell samtalsterapi kan vara ett problem. För att slippa ett extra telefonsamtal så har jag lagt upp min boknings-kalender på hemsidan. Klicka på knappen nedan om du vill se när jag har lediga tider eller om du vill boka en tid.

Öppet alla dagar i veckan

Jag har korta väntetider om du är flexibel med tider. Jag har lite oregelbundna arbetstider men jag har i princip öppet 7 dagar i veckan. Det innebär att du även kan få en tid på en helg. Jag tar även emot klienter vissa vardagskvällar.

bokning
videmote

Video-samtal

Om du av olika skäl inte inte kan eller inte vill komma till min mottagning på Fjällgatan 23 på Södermalm så kan jag erbjuda individuell terapi via video med dator/mobil.

Att prova på samtalsterapi online (via video) kan vara lämpligt om du till exempel inte bor i Stockholm eller av andra skäl lider av tidsbrist. Om du har möjlighet så rekommenderar jag dock ett möte på min mottagning.

Hur jag arbetar som samtalsterapeut

I likhet med många andra samtals­terapeuter i Stockholm som har en Psykosyntes-inrikt­ning använder jag mig ofta av verktyg som är hämtade från NVC  och ACT. Som framgår av namnet sam­tals­terapi så är ”samtalet” ett viktigt verktyg.

Genom att samtala hjälps vi åt att identi­fiera och kon­kret­isera dina problem och behov. Detsamma gäller när vi talar om lösningar. Det viktiga här är att vi hittar ett sätt att arbeta som fungerar för dig. I min artikelkatalog om samtalsterapi kan du få en uppfattning om vad jag kan hjälpa till med och hur jag arbetar.

Att gå i individuell samtalsterapi är inte bara ett intellektuellt samtal. För dig som ofta ”tänker” mer än du ”känner” brukar jag före­slå övningar som gör att du också kommer i kontakt med dina känslor. En del av de öv­ning­ar som vi jobbar med kan du också ta med dig hem så att du kan fortsätta ditt arbete på egen hand.

samtal

Vad brukar hända?

Vad som brukar hända när vi pratar och reflekterar är att du kommer märka att du antag­ligen bär på en del motstridiga tankar, känslor och viljor som gör det svårt för dig i vardagen.

Bara genom att bli mer med­veten om dessa konflikter och hur de kan påverka dig i olika situationer kan du börja bygga en bättre grund för ett nytt förhållnings­sätt och stärkt själv­känsla.

När du har fått en uppfattning om vad det är som gör det svårt att t.ex. bryta negativa mönster kan vi börja arbeta med något som i psykologiska termer kallas; acceptans, integrering och transformering.

I grova drag kan man säga att det är en process som går ut på att ge dig bättre förutsättningar att åstadkomma en verklig för­ändring i ditt liv. En förändring som gör att du känner dig friare och mer och mer handlings­kraftig i besvärliga situa­tioner.

Utvärdera vårt möte

För att våra möten ska bli bra är det viktigt att du känner ett för­troende för mig. Att gå till en för dig okänd samtals­terapeut är tyvärr lite som att ”köpa grisen i säcken”. Min erfarenhet är att du redan efter ett eller två möten kan avgöra om det finns förut­sättningar till ett fruktsamt samarbete.

Vad du bör tänka på innan du be­stämm­er dig för att prova på samtals­terapi i Stockholm är att det kräver ett visst åtagande från din sida. Du behöver vara motiverad att titta på dina tillkortakommanden och vara villig att ändra på eventuella negativa beteenden.

Varje session är vanligtvis 50 minuter, men jag erbjuder också dubbla sessioner om du vill det.

På min startsida kan du få en överblick av mina andra terapeutiska tjänster.