Nyinsikt Nyinsikt

Samtalsterapi​ Stockholm

Samtalsterapi Stockholm

Vill du växa som människa?
Mår du dåligt utan att veta varför?
Har du svårt att sätta gränser?
Är du av någon anledning i sorg?

 

Boka samtalsterapi

Funderar du på att gå i individuell samtalsterapi? Korta  väntetider om du är flexibel med tider. Även kväll och helg. Södermalm/­Stockholm.

Gå till boknings-kalendern

 

Varför samtalsterapi?

Det finns många anledningar att gå i samtalsterapi och fokusera på att komma vidare i livet. Ovannämda frågor är bara några exempel på områden som kan kräva samtalsterapi. 

Som samtalsterapeut möter jag problem av olika slag. Den gemensamma nämnaren är att jag alltid försöker hjälpa mina klienter med att komma vidare med sina liv genom att varsamt våga tala om det som är oklart och svårt. Tillsammans utforskar vi alternativa förhållningssätt som gör det möjligt för dig att hitta ett inre lugn och mer glädje.

Om du funderar på att gå i samtalsterapi i Stockholm så är du varmt välkommen att kontakta mig för ett första förut­sättningslöst möte. Men innan du gör det så föreslår jag att du läser lite om hur jag arbetar.

Ett första möte på min mottagning på Södermalm

Första mötet handlar främst om att vi ska lära känna varandra. Vid behov kan jag använda mig av personlighetstestet Enneagram för bättre förstå din personlighet.

Vi börjar alltid med att gå igenom hur du ser på dina problem, din livssituation och dina eventuella tidigare erfarenheter av samtals­terapi. Du får möjlighet att ställa frågor som du eventuellt har om vad det innebär att gå i samtalsterapi.

För att få till ett framgångsrikt möte är det viktigt att det finns ett förtroende mellan dig som klient och mig som samtals­terapeut. Förtroende är något som kan växa fram över tid. Min erfarenhet är att du redan efter ett eller två möten kan avgöra om det finns förut­sättningar till ett fruktsamt samarbete mellan oss.

Metoder som jag använder

I likhet med många andra samtalsterapeuter i Stockholm som har en Psykosyntes-inriktning använder jag mig ofta av verktyg som är hämtade från NVC  och ACT.

Som framgår av namnet samtalsterapi så är ”samtalet” ett viktigt verktyg. Genom att samtala hjälps vi åt att identifiera och konkretisera dina problem och behov. Detsamma gäller när vi talar om lösningar. Det viktiga här är att vi hittar ett sätt att arbeta som fungerar för dig.

När vi är överens om hur vi vill arbeta kan vi nyfiket börja utforska hur din tankar och känslor formar ditt liv. Att gå i samtalsterapi är inte bara ett intellektuellt samtal. För dig som ofta ”tänker” mer än du ”känner” brukar jag föreslå övningar som gör att du också kommer i kontakt med dina känslor och din kropp.

En del av de övningar som vi jobbar med kan du också ta med dig hem så att du kan fortsätta ditt arbete på egen hand.

Hur processen kan se ut

Vad som brukar hända när vi pratar och reflekterar är att du kommer märka att du antagligen bär på en del motstridiga tankar, känslor och viljor som gör det svårt för dig i vardagen. Bara genom att bli mer medveten om dessa konflikter och hur de kan påverka dig i olika situationer kan du börja bygga en bättre grund för ett nytt förhållningssätt och stärkt självkänsla.

När du har fått en uppfattning om vad det är som gör det svårt att t.ex. bryta negativa mönster kan vi börja arbeta med något som i psykologiska termer kallas; acceptans, integrering och transformering.

I grova drag kan man säga att det är en process som går ut på att ge dig bättre förutsättningar att åstadkomma en verklig för­ändring i ditt liv. En förändring som gör att du känner dig friare och mer och mer handlingskraftig i besvärliga situationer.

Prova på samtalsterapi i Stockholm (Södermalm)

Om jag har väckt din nyfiken så är du välkommen att höra av dig. Jag har min mottagning för samtalsterapi på Södermalms höjder.  Vad du bör tänka på innan du bestämmer dig för att prova på samtalsterapi är att det kräver ett visst åtagande från din sida.

Du bestämmer självklart själv hur länge du vill fortsätta. Om vi gör en individuell plan utgår den alltid från dina behov. Varje session är vanligtvis 50 minuter, men jag erbjuder också dubbla sessioner om du vill det. Här hittar du priser och lediga tider för samtals­terapi. 

Fler frågor?

Om du är osäker på om du ska gå i individuell terapi  eller om du ska gå tillsammans med någon bör du läsa dennna artikel: ”terapi i Stockholm”.

Om du vill veta mer om individuell samtalsterapi i Stockholm är du välkommen att läsa mina artiklar om samtalsterapi. Till exempel: Analysverktyg och tester för personlig utveckling och olika metoder för att bättre hantera stress, ångest och andra former av beteende-problem. 

Gå till artiklar om samtalsterapi