Nyinsikt Nyinsikt

Dålig självkänsla leder ofta till stress och oro ( och vårt behov av medkänsla__9?

Hittar du ständigt fel hos dig själv? Blir du stressad, orolig eller deprimerad när du inte blir bekräftad av andra? Dålig självkänsla och ett allt för stort bekräftelsebehov är två vanliga skäl till varför mina klienter söker sig till min terapimottagning i Stockholm.

I denna artikel utforskar jag  begreppen dålig självkänsla och bekräftelsebehov. Varför de uppstår och vad de betyder för ditt välmående. Jag kommer också visa hur du kan förbättra din självkänsla. Idag finns flera effektiva terapeutiska verktyg som kan hjälpa dig  att hantera denna typ av svårigheter.

Dålig självkänsla och ett allt för stort bekräftelsebehov

Till en början ska självkänsla inte förväxlas med självförtroende. Om självförtroende beskriver en tilltro till förmågan att prestera beskriver självkänslan mer hur nöjd man är med sig själv.

Så vad betyder då en dålig självkänsla och ett allt för stort bekräftelsebehov ?

Dålig självkänsla brukar innebära att du inte uppskattar dig själv för vem du är  och att du har svårt att känna dig älskad, sedd och accepterad av andra. Det brukar också betyda att du har svårt att ta kritik och att du upplever dig som otillräcklig i  jämförelse med andra.

Vi har alla ett behov av att känna känna oss älskade och uppskattade. Om du har en låg självkänsla är det lätt hänt att du kompromissar med dina egna behov genom att söka bekräftelse från andra.

En vanlig strategi som ofta kommer till användning är att du försöker vara till lags. Det kan leda till att du får svårt att sätta dina egna gränser för vad du vill och inte vill. Om det sker har du sannolikt utvecklat ett allt för stort bekräftelsebehov.

Med ett allt för stort bekräftelsebehov där du inte tillgodoser dina behov ökar risken till stress och en inre oro. Om det pågår all för länge kan situationen förvärras och utvecklas till en depression vilket i sin tur riskerar att du hamnar i en negativ spiral där depressionen förstärker din dåliga självkänsla.

Ett kort test om bekräftelsebehov.

• Du säger ”ja” men menar ”nej”.
• Du håller med men är emot.
• Du ger komplimanger som du inte menar.
• Du ber om ursäkt när du inte gjort fel.
• Du söker bekräftelse från andra innan du fattar beslut

Om du har fler ja- än nej betyder sannolikt att du anpassar dig allt för mycket till andra och att du inte tillgodoser dina egna behov i tillräcklig omfattning.

Hur utvecklar vi en dålig självkänsla?

Vi är i hög grad en produkt av våra erfarenheter. Det vi upplever som barn tenderar vi att ta med oss in i vuxenlivet. Redan som barn söker vi bekräftelse från andra, inte minst från våra föräldrar. Vi lär oss att vi får uppskattning när vi gör gott. Vi känner oss accepterade och älskade. När det motsatta  inträffar, t.ex när vi blir kritiserade som barn, blir vi oftast stressade, oroliga och maktlösa.

Förhoppningsvis får vi som barn uppleva att vi är mer älskade än  kritiserade. Tyvärr har inte alla barn upplevt kärleksfull uppväxt. Kanske har man haft mer eller mindre dysfunktionella föräldrar som inte har haft förmågan att stärka barnets självkänsla. En dålig självkänsla kan också uppstå av andra orsaker som till exempel mobbing i skolan.

Det är dock viktigt att slå fast att en problematisk barndom inte nödvändigtvis leder till problem som vuxen. Det som avgör är helt enkelt hur väl man har lärt sig att hantera denna sårbarhet

Även om en dålig självkänsla kan förklaras av barndomens upplevelser så kan den slå till i vuxenlivet i form av vuxenmobbing eller annan typ av avvisning.

Det är dock viktigt att slå fast att en problematisk barndom inte nödvändigtvis leder till problem som vuxen. Det som avgör är helt enkelt hur väl man har lärt sig att hantera denna sårbarhet.

En dålig självkänsla behöver inte heller vara ett permanent tillstånd. Om du upplever en dålig självkänsla så kan du lära dig att förändra din egen självbild. Det kan du göra genom att förändra ditt sätt att tänka om dig själv. Ett sätt att göra det är att fokusera på att utveckla sin förmåga till medkänsla, först  till dig själv och sedan andra. Jag återkommer till det lite längre ned i artikeln

Vårt behov av att vara älskad och bekräftad.

Att bli bekräftad av andra är ett starkt mänskligt behov. Vi behöver känna att vi är älskade och uppskattade med våra fel och brister. Men för att kunna känna det behöver vi uppskatta oss själva.

Så hur står det till med din egen självkänsla? Kan den bli bättre och har du tillit till att du kan förändra den eller känner du ett motstånd till att det är möjligt ?

Du kanske kommer i kontakt med din egen prestationsångest eller ditt självtvivel? Det är lätt hänt men om du tänker efter så har du säkert haft någon upplevelse där en negativ upplevelse har transformerats till något positivt.

Om du har svårt att komma på någon händelse så föreslår jag att du tittar på denna videosnutt. Den visar hur en djupt tragisk händelse med mycket lidande kan förändras till en upplevelse som också innehåller medkänsla och glädje.

Terapeutiska steg att ta vid dålig självkänsla

Som jag redan har påpekat leder dålig självkänsla ofta till stress och oro. Andra negativa känslor som kan uppstå kan vara rädsla,  skuld- och skamkänslor. Om de är av en svårare karaktär kan det vara svårt överkomma dessa på egen hand.

En möjlighet du har är att gå i terapi. Det finns idag en mängd olika terapimetoder och verktyg för att komma tillrätta med dålig självkänsla. Själv skulle jag rekommendera en terapiform som är upplevelsebaserat, till exempel Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  och Psykosyntessterapi. Jag skulle också föreslå att det kombineras med ett utforskande av barndomen. Det är ganska vanligt att terapeuter som använder ovannämda terapiformer också har kunskap om den så kallade  anknytningsteorin.

En annan bra metod som jag kan rekommendera är Compassion Fokuserad Terapi (CFT). Den påminner mycket om psykosyntesterapin sätt att arbete. I en artikel som kommer inom kort ” Dålig självkänsla och compassion fokuserad terapi”(CFT) skriver jag bland annat om hur konkreta CFT-övningar kan hjälpa en klient med sin självkänsla.

https://www.google.se/search?source=hp&ei=kdjZW6jBDcO5swHkiqjICg&q=d%C3%A5lig+sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla+stress+och+oro&oq=d%C3%A5lig+sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla+stress+och+oro&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.2929.13320.0.14013.36.34.1.0.0.0.197.3728.2j29.32.0..2..0…1.1.64.psy-ab..3.33.3880.6..0j35i39k1j0i131k1j35i304i39k1j0i13k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1.150.I6zRGRwjqJE

obs kolla befintliga sidor frågor och svar