Nyinsikt Nyinsikt

Psykosyntes i Stockholm

psykosyntes
Psykosyntes är en utvecklingsmodell och ett terapeutiskt förhållningssätt som formulerades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Han tillhör den s.k. transpersonella inriktningen inom psykologin. Kännetecknande för den transpersonella psykologin är att den kombinerar det traditionella västerländska och psykoanalytiska synsättet med ett djupare existentiellt perspektiv.

Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen där både Freud och Jung såg honom som den italienska psykoanalysens ledare. Assagioli bröt sig dock ur den freudianska ortodoxin då han fann den för begränsad och för fokuserad på det sjuka hos människan.

Assagioli gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlig utveckling. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt.

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självför-verkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

Roberto Assagioli

Idag är psykosyntesen etablerad i stora delar av världen. Psykosyntesterapi används i många olika sammanhang, för att hjälpa enskilda individer men också för att stödja ett förändringsarbete i företag och organisationer. Det är relativt vanligt att vi psykosyntesterapeuter hämtar inspiration från Nonviolent Communication (NVC) , Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och många andra samtalsterapiformer.

I min artikel ”Psykosyntes som en samtalsterapi-metod” kan du läsa mer om metoden.